Huisarts G.H.M. ten Oever, Roermond

Thuisdokter

Zelfzorg

Tegenwoordig kan men aan kleine kwalen zelf veel doen. Dit wordt ook wel zelfzorg genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld om verkoudheden, die zonder consult van een huisarts opgelost kunnen worden. Belangrijk is om een koortsthermometer in huis te hebben, zodat u, vóór u ons raadpleegt, uw temperatuur kan meten. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Verkoudheid
Hiervoor bestaat geen speciale behandeling. U kunt hier zonodig neusdruppels (=xylometazoline) en paracetamol voor gebruiken. Belangrijk is om voldoende water te drinken en de temperatuur in de gaten te houden. Voor vele klachten geldt: heeft u langer dan 5 dagen koorts, meldt u zich dan!

Bijholteonsteking
Een bijholteontsteking kan ontstaan bij of na een stevige verkoudheid. Uw (voor)hoofd kan hierbij drukkend aanvoelen, met name bij bukken. Uit onderzoek is gebleken dat u bij het gebruik van een antibioticum niet eerder beter wordt, dan met middelen die u zelf kunt kopen. Belangrijk is om uw neus goed open te houden met neusdruppels (xylometazoline) en stomen. Voor de pijn en koorts, kunt  u paracetamol of ibuprofen nemen.

Als een bijholteontsteking langer dan vier weken duurt of als u langer dan 5 dagen koorts heeft, meldt u zich dan bij de assistente voor een afspraak bij uw huisarts.

Griep
Griep is een luchtweginfectie veroorzaakt  door één van de vele griepvirussen. De klachten komen vaak snel en hevig opzetten en geven een naar gevoel van algemeen ziek zijn. Ook kan hoesten, koorts en spierpijn duiden op griep. Dit kan enkele dagen duren, waarna u zich pas na 2 of 3 weken weer volledig hersteld kan voelen. Om de klachten wat te verzachten kunt u paracetamol nemen. Er bestaat helaas geen middel om u eerder te genezen van griepklachten. Als u langer dan 5 dagen hoest, kortademig bent, slijm ophoest of langer dan 5 dagen koorts heeft (of de koorts komt opnieuw opzetten) neemt u dan contact met uw huisarts op. Eén van deze griepvirussen is het influenzavirus. Deze vorm van griep verloopt vaak ernstiger dan andere ‘griep’. Alleen tegen het influenzavirus kunt u ingeënt worden. Dit wordt in de volksmond ook wel de  ‘griepspuit’ genoemd. 

Personen van 60 jaar en ouder of patiëntengroepen  met suikerziekte, bepaalde hart/vaatziekten, longaandoeningen of nierproblematiek, komen in aanmerking voor de griepspuit op Rijkskosten. Deze groep mensen ontvangt elk jaar een oproep voor de griepprikdagen.  Elk jaar worden door een computerprogramma de personen onder de 60 jaar geselecteerd die, op grond van een bepaalde aandoening of het gebruik van bepaalde medicijnen, in aanmerking komen voor een griepspuit. Vanwege veranderingen in uw medicatie kunt u in een eerder jaar wel geselecteerd zijn, maar bijvoorbeeld dit jaar niet. Omdat het programma het weigeren van de griepspuit niet vastlegt, wordt u het jaar daarop toch weer opgeroepen. Dit is niet te vermijden.

Hooikoorts
Hooikoortsklachten zijn geen ernstige aandoeningen, maar wel hinderlijk. Door allergische prikkelingen kunnen neus en ogen flink geïrriteerd raken, waardoor een neusverstopping, een loopneus, of jeukende of tranende ogen kunnen ontstaan. Afhankelijk van de oorzaak kan het zinvol zijn om de allergische prikkel te vermijden. Er zijn verschillende soorten allergieën. U kunt allergisch reageren op pollen van bomen of grassen, huisstofmijt of schilfers van huisdieren. Gewone neusspray (xylometazoline) mag u nooit langer dan 1 week gebruiken. Voor langdurige neusklachten kunt u beter een afspraak met uw huisarts maken. Ook als de klachten niet verminderen meldt u zich dan voor een afspraak met uw huisarts.

www.thuisarts.nl

www.spreekuurassistent.nl

Bovenstaande site's zijn handig in gebruik, heeft u vragen klikt u dan gerust verder of neemt u contact op met de assistentes.