Huisarts G.H.M. ten Oever, Roermond

Werkwijze praktijk

Werkwijze praktijk

Verwijzingen 

Verwijzingen voor specialisten zijn tegenwoordig elektronische brieven, deze hoeft u zelf niet langer mee te nemen naar uw afspraak met de specialist.

Met nadruk wordt vermeld, dat voor elke eerste verwijzing naar een specialst een verwijsbrief nodig is, die in overleg met uw huisarts dient te worden uitgeschreven. Als regel is dit alleen mogelijk als U eerst de huisarts heeft geconsulteerd, zodat deze kan beoordelen of een verwijzing nodig is. Dus niet eerst een afspraak maken op een polikliniek en achteraf aan de huisarts een brief vragen. De specialst gaat ervan uit dat de huisarts een weloverwogen verwijzing maakt en dat gebeurd niet als de huisarts U niet heeft gezien! 

 

Herhaalrecepten

Welke medicijnen
Het gaat hierbij om medicijnen die U langere tijd moet blijven gebruiken en eerder door Uw huisarts voorgeschreven kreeg. U kunt Uw medicijnen bestellen voor maximaal 3 maanden, uitzondering hierop is de pil (te bestellen voor een jaar) en de groep slaapmiddelen, antidepressiva en rustgevers (maximaal voor een maand).

  • Let op! Medicijnen die U wel eens in het verleden gebruikt heeft en graag opnieuw voorgeschreven wilt krijgen, kunt U niet zomaar via de receptenlijn opnieuw bestellen. De lijn is ook niet bedoeld om behalve Uw standaardherhaalrecept ook nog iets te bestellen voor nieuwe klachten, evenals voor het aanvragen van consulten, verwijsbrieven, visites en dergelijke is deze lijn niet bedoeld. Daarvoor neemt U contact op met de praktijk.

Wanneer en hoe te bestellen
U kunt Uw bestelling 24-uur per dag 7 dagen per week inspreken op het volgende telefoonnummer: 0475-335397. Er wordt U gevraagd naar de volgende zaken; Uw naam, geboortedatum, apotheek en de betreffende medicatie. Gaarne in deze volgorde in te spreken, spreek langzaam en duidelijk. Bij het inspreken is het handig om oude doosjes bij de hand te houden zodat U de juiste medicatiegegevens door kunt geven, o.a. naam, sterkte van het medicijn en het gebruik hiervan. 

  • Let op! Bestel Uw medicijnen niet te laat, maar ook zeker niet veel te vroeg. In de computer wordt bijgehouden hoeveel tabletten U nog heeft. Als U te vroeg besteld, zal de assistente alsnog contact met U opnemen om duidelijkheid te krijgen over Uw voorraad. In de regel is het raadzaam om ongeveer 1 week voordat U door de voorraad heen bent, een bestelling te doen.

Wanneer afhalen?
Recepten die (op werkdagen) voor 10.00 uur 's morgens worden ingesproken kunnen de volgende werkdag na 15.00 uur 's middags bij Uw apotheek afgehaald worden. Spreekt U de gewenste recepten na 10.00 uur 's morgens in dan kunnen deze de eerstvolgende werkdag na 15.00 uur opgehaald worden. Het is een standaardregel van alle apotheken in en om Roermond dat herhaalrecepten 's middags na 15.00 uur afgehaald kunnen worden.

Overige medicatie
Voor medicijnen die u niet chronisch gebruikt, neemt u, zoals eerder beschreven, contact op met de praktijk tussen 09.00 en 10.00 uur op nummer 0475-316710.

 

Medische verklaringen 

De KNMG (De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) adviseert de huisarts in de praktijk geen verklaringen te verstrekken voor woningen, ziekmelding voor scholen of werkgevers. Alleen controlerend artsen kunnen, met toestemming van U (op schrift), medische gegevens opvragen bij Uw huisarts. Daarbij is het van belang te weten, dat uw huisarts, met uw toestemming, alleen maar feitelijke informatie kan geven.  

 

Uitstrijkjes door de assistentes

Vrouwen tussen de 30 en de 60 jaar ontvangen iedere 5 jaar een oproep van de Stichting Kanker Preventie om een uitstrijkje te laten maken voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. In deze leeftijdsgroep blijkt vaker baarmoederhalskanker voor te komen. De doktersassistentes Eefke, Miranda en Nadine hebben een eigen spreekuur om deze uitstrijkjes te maken. Om het spreekuur van uw huisarts te ontlasten, kunt u bij Eefke, Miranda of Nadine een afspraak maken.

 

 

De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland